HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 • Hỗ Trợ tuyển dụng TP. HCM - 094.221.3735

  My status

 • Hỗ trợ tuyển dụng Hà Nội - 0902.13.6747 & 0889.56.2767

  My status

 • Banner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải

Tìm kiếm nghề nghiệp

Tuyển Sinh Học Nghề Nộp hồ sơ

Công ty: Thanh Xuân tuyển sinh học nghề
Địa chỉ: Thanh Xuân - Hà Nội
Vị trí: Tiện, Hàn, Sửa ô tô, Điện, May CN....
Số lượng: Không giới hạn
Thời gian: Toàn Thời Gian hoặc Ca

                                     
Thanh Xuân tuyển sinh học nghề                            
* Nghề học:                                  
1. Tiện kim loại, thời gian học 4 tháng, học phí 8 triệu                      
2. Hàn công nghệ cao, thời gian học 4 tháng, học phí 8 triệu                    
3. Sửa chữa ôtô, thời gian học 6 tháng, học phí 12 triệu                    
4. Điện công nghiệp và điện dân dụng, thời gian học 4 tháng, học phí 8 triệu              
5. May công nghiệp, thời gian học 3 tháng, học phí 6 triệu                    
6. Sửa chữa máy khâu, thời gian học 4 tháng, học phí 8 triệu                    
7. Tin học văn phòng, thời gian học 3 tháng, học phí 3 triệu                    
8. Nhận sửa chữa máy công cụ, phần điện và phần cơ                    
Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ quốc gia và được giới thiệu việc làm tại Hà Nội              
* CÁC NGHỀ HỌC CẤP TỐC:                            
1. Tiện, thời gian học 10 buổi, học phí 2 triệu                        
2. Hàn điện, thời gian học 5 buổi, học phí 1 triệu                      
3. Điện dân dụng, thời gian học 10 buổi, học phí 2 triệu                    
Được cấp chứng chỉ                              
LIÊN HỆ: THẦY TRỊNH THIỆM : 0904404605                        
                                     
                                     

 

Nộp hồ sơ

Nhà tuyển dụng hàng đầu

 • doitac4
 • doitac3
 • doitac2
 • doitac1