HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 • Hỗ Trợ tuyển dụng TP. HCM - 094.221.3735

  My status

 • Hỗ trợ tuyển dụng Hà Nội - 0902.13.6747 & 0889.56.2767

  My status

 • Banner Bên Phải
 • Baner Phải
 • Banner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải

Tìm kiếm nghề nghiệp

Tuyển Dụng Nhân Viên Giám Sát Hiện Trường Nộp hồ sơ

Công ty: TNHH Đầu tư & Xây dựng Chính Phương
Địa chỉ: 51D, Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q. Bình Thạnh
Vị trí: GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG
Số lượng: 05
Thời gian: Toàn Thời Gian

 
CÔNG TY TNHH Đầu tư & Xây dựng Chính Phương
Tuyển dụng
GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG: 05
Yêu Cầu
- Có kinh nghiệm giám sát từ 2-3 năm
- Tốt nghiệp đại học và khóa đào tạo chuyên môn kỹ thuật/nghiệp vụ
   chuyên ngành xây dựng hoặc tương đương
Chế Độ
- Thỏa thuận khi phỏng vấn
- Chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Trợ cấp thất nghiệp theo luật định
- Giám sát công tác xây dựng theo yêu cầu chất lượng, tiến độ,
   an toàn lao động của công ty
- Nghiệm thu công việc các nhà thầu theo từng giai đoạn thi công
   trước khi nhà thầu tiến hành các bước tiếp theo.
+ Nghiên cứu bản vẽ, lập kế hoạch & theo dõi các công tác xây dựng
+Tham gia thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án do công ty
   làm chủ đầu tư theo phân công của Trưởng phòng.
+ Nghiên cứu thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi,
   phát hiện các sai sót, tồn tại và đưa ra các phương án sữa đổi, bổ sung.
+ Kiểm tra khối lượng thực hiện công việc của các nhà thầu.
+ Hướng dẫn, tư vấn thầu phụ hoặc đội thi công lập biện pháp thi công công trình,
   duyệt sơ bộ các biện pháp thi công do các đơn vị trực thuộc lập.
+ Mở sổ nhật ký công trình để theo dõi công trình
+ Kiểm tra công tác thi công của các đội thi công hoặc thầu phụ
   căn cứ vào khối lượng thực tế, phiếu nghiệm thu…định kỳ/đột xuất.
+ Phát hiện các tồn tại về hồ sơ và tổ chức thi công hiện trường,
   cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn (nếu có).
+ Kiểm tra hướng dẫn công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng
   của các đội thi công hoặc thầu phụ.
- Thực hiện và báo cáo các công việc khác của theo yêu cầu của cấp trên.
• Mọi ứng viên có nhu cầu, xin gửi Hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ:
 Tầng 6 tòa nhà 51D, Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q. Bình Thạnh
  Hoặc qua email:  trinh.tran@chinhphuong.vn
 
 Liên hệ: 0337170896
 
 
 
 
 
Nộp hồ sơ

Nhà tuyển dụng hàng đầu

 • doitac4
 • doitac3
 • doitac2
 • doitac1