HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 • Hỗ Trợ tuyển dụng TP. HCM - 094.221.3735

  My status

 • Hỗ trợ tuyển dụng Hà Nội - 0902.13.6747 & 0889.56.2767

  My status

 • Baner Phải
 • Banner Phải
 • Banner Bên Phải
 • Baner Phải
 • Banner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải
 • Baner Phải

Tìm kiếm nghề nghiệp

Tuyển Dụng Kế Toán Tổng Hợp Nộp hồ sơ

Công ty: CỔ PHẦN NỘI THẤT HÀ LÂM
Địa chỉ: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
Vị trí: Kế Toán Tổng Hợp
Số lượng: 01
Thời gian: Toàn Thời Gian

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÀ LÂM                              
Đc: Lô CN9, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội                            
Tuyển Dụng                                       
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP                                
I. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC                                  
• Tham mưu giúp trưởng phòng về thực hiện các công tác nghiệp vụ kế toán của phòng                  
đảm bảo công tác lập và duyệt quyết toán các công trình đúng thời gian và chế độ kế toán hiện hành của Công ty và Nhà nước.       
II. NHIỆM VỤ CHÍNH                                    
• Thực hiện phần hành Kế toán tổng hợp SX KD.                            
• Thực hiện phần hành Kế toán Mua hàng, Bán hàng, công nợ chi tiết                      
• Theo dõi và hạch toán giá thành công trình hàng tuần, tháng, quý, năm.                      
• Thực hiện phần hành Kế toán Nội bộ, Kế toán đơn vị SX khác theo yêu cầu của trưởng phòng.                
• Tiền lương, Bảo hiểm: Hạch toán kế toán tiền lương; Theo dõi trích, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN, kinh phí công đoàn      
• Lập báo cáo quyết toán Tài chính – báo cáo nghiệp vụ định kỳ, đột xuất đối với Công ty, các ngành chức năng theo đúng quy định của Nhà nước  
• Làm việc trực tiếp các đoàn, đoàn kiểm tra công tác tài chính theo định kỳ hàng năm.                  
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.                           
III. MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC                                  
• Trưởng phòng                                    
• Các phòng ban: thuộc khối sản xuất và văn phòng                            
IV. YÊU CẦU                                      
• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán , tài chính và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương      
• Kỹ năng:                                       
- Có kỹ năng quản lý, tìm kiếm, phân tích và tập hợp thông tin                         
- Kỹ năng đào tạo, kèm cặp nhân viên                               
- Kỹ năng đàm phán, tổng hợp, báo cáo.                              
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao.                                
• Kinh nghiệm                                    
Thời gian: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về quản lý tài chính kế toán                      
• Phẩm chất cá nhân:                                   
Chính trực, linh hoạt trong xử lý tình huống.                              
LIÊN HỆ : 0984.298.280                                  
Email : anhdtl@halam.com.vn                                

 

 

 

 

 

Nộp hồ sơ

Nhà tuyển dụng hàng đầu

 • doitac4
 • doitac3
 • doitac2
 • doitac1